# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

secure digital

არსებითი სახელი
/sɪʹkjʊədɪdʒɪtl/
ქართულად | რუსულად
სპეც. SD-ფორმატი, ეს-დი-ფორმატი (ფლეშ-მეხსიერების ფორმატი უპირატ. პორტატული მოწყობილობებისათვის – მობილური ტელეფონებისათვის, ციფრული ფოტოაპარატებისა და ვიდეოკამერებისათვის და ა.შ.; აბრევ. SD).