# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
X-ღერძიY-ღერძიაბსცისთა ღერძიამყოლი ღერძიარაწამყვანი ღერძიასაწევი უკანა კარიბალანსირის ღერძიბრუნვის ღერძიგადაცემათა უკანა გადამრთველიგანივი დახრის ღერძიგაორმაგებული უკანა ხიდიგაორმაგებული ღერძიგაუჭრელი ღერძიგეომეტრიული ღერძიდაბრმავების საწინააღმდეგო უკანა ხედის სარკედამატებითი არაწამყვანი ღერძიდასაკეცი უკანა სავარძელიდრეკადი ღერძივაგონის თვლების ღერძიზევით ასაწევი უკანა კარითბობადი უკანა მინათბობადი უკანა ფანჯარათვლების ღერძიინერციის ცენტრალური ღერძიკოორდინატთა ღერძიმიმართულების საჭის ღერძიმოქანავე ბერკეტის ღერძიმრუდმხარას ღერძიმუხლა ღერძიმჭრელი იარაღის უკანა კუთხემხრეულის ღერძინამდვილი ღერძინეიტრალური ღერძინისლსაწინააღმდეგო უკანა ფარიოპტიკური ღერძიორდინატთა ღერძიორღერძა უკანა ხიდისაბრუნი ტაბიკის ღერძისარქვლის მხრეულის ღერძისაყრდენი ღერძისაჭის ტაბიკის ღერძისაჭრისის უკანა კუთხესიმეტრიის ღერძისიჩქარეთა უკანა გადამრთველიტაბიკის ღერძიტანდემური უკანა ხიდიტანდემური ღერძიუკანაუკანა ამძრავიუკანა ამძრავის წამყვანი ხიდიუკანა ამწეუკანა ბამპერიუკანა ბამპერის საშხეფარიუკანა გაბარიტული ფარიუკანა გადასახსნელი ბორტიუკანა გამოსაბოლქვი მილიუკანა განაკიდიუკანა განაკიდის კუთხეუკანა გვერდითი ფანჯარაუკანა დამატებითი არაწამყვანი ღერძიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიუკანა დამოუკიდებელი საკიდარიუკანა დგარიუკანა დიფერენციალიუკანა ვეგიუკანა თვლის გარსშემომდენიუკანა თვლის ფრთის გარსშემომდენიუკანა კუთხეუკანა მინაუკანა მინასაწმენდიუკანა მინასაწმენდ-მინამრეცხი სისტემაუკანა მინის გათბობაუკანა მინის გათბობის სისტემაუკანა მინის გამთბობიუკანა მინის დაორთქვლის საწინააღმდეგო სისტემაუკანა მინის ფარდაუკანა მხარეუკანა ნაწილიუკანა პანელიუკანა პლანის ამომხტომი რეკლამაუკანა სავარძელიუკანა სავარძლებიუკანა სავარძლის უსაფრთხოების ღვედიუკანა საკიდარიუკანა საყრდენი ღერძიუკანა საყრდენი ხიდიუკანა სპოილერიუკანა ფანჯარაუკანა ფანჯრის გათბობაუკანა ფანჯრის გათბობის სისტემაუკანა ფანჯრის გამთბობიუკანა ფანჯრის დაორთქვლის საწინააღმდეგო სისტემაუკანა ფანჯრის ფარდაუკანა ფარების ბლოკიუკანა ფარების კოლოფიუკანა ფრთაუკანა ღერძის დიფერენციალიუკანა ღერძის ლიანდიუკანა ცენტრალური დგარიუკანა ძრავაუკანა წამყვანი ხიდიუკანა წახნაგიუკანა ხედვის სარკეუკანა ხედის გვერდითი სარკეუკანა ხედის სარკეუკანა ხიდიუკანა ხიდი არაგასართი კარტერითუკანა ხიდი ბანჯოს ტიპის კარტერითუკანა ხიდის არაგასართი კარტერიუკანა ხიდის ბანჯოს ტიპის კარტერიუკანა ხიდის გასართი კარტერიუკანა ხიდის დიფერენციალიუკანა ხიდის კარტერიუჭრი ღერძიფრთის უკანა ნაწიბურიღერძიღუნვის ღერძიშემაერთებელი ღერძიცენტრალური ღერძიძირითადი ღერძიწამყვანი გაუჭრელი ღერძიწამყვანი ღერძიწამყვანი ხისტი ღერძიწარმოსახვითი ღერძიწინა დამატებითი არაწამყვანი ღერძიწინა საყრდენი ღერძიწინა ღერძიხისტი ღერძი

უკანა ღერძი

ბარბარიზმი
ზადნი მოსტი
არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
ავტ. rear axle