# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
X-ღერძიY-ღერძიაბსცისთა ღერძიამყოლი ღერძიამძრავი ოთხი წამყვანი თვლითამძრავი ორი წამყვანი თვლითარაწამყვანი ღერძიბალანსირის ღერძიბრუნვის ღერძიგადაბმულობის წამყვანი დისკოგანივი დახრის ღერძიგაორმაგებული ღერძიგაუჭრელი ღერძიგეომეტრიული ღერძიდამატებითი არაწამყვანი ღერძიდიფერენციალის წამყვანი კბილანადრეკადი ღერძივაგონის თვლების ღერძითვლების ღერძიინერციის ცენტრალური ღერძიკოორდინატთა ღერძიმთავარი გადაცემის წამყვანი კბილანამთავარი გადაცემის წამყვანი კბილანას ლილვიმიმართულების საჭის ღერძიმოქანავე ბერკეტის ღერძიმრუდმხარას ღერძიმუხლა ღერძიმხრეულის ღერძინამდვილი ღერძინეიტრალური ღერძიოპტიკური ღერძიორდინატთა ღერძიორსაფეხურიანი წამყვანი ხიდისაბრუნი ტაბიკის ღერძისარქვლის მხრეულის ღერძისაყრდენი ღერძისაჭის ტაბიკის ღერძისიმეტრიის ღერძიტაბიკის ღერძიტანდემური ღერძიუკანა ამძრავის წამყვანი ხიდიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ღერძიუკანა საყრდენი ღერძიუკანა ღერძიუკანა წამყვანი ხიდიუჭრი ღერძიღერძიღუნვის ღერძიშემაერთებელი ღერძიცენტრალური ღერძიძირითადი ღერძიწამყვანიწამყვანი ბორბალიწამყვანი ბორბლებიწამყვანი გაუჭრელი ღერძიწამყვანი გაუჭრელი ხიდიწამყვანი დეტალიწამყვანი დისკოწამყვანი ვარსკვლავაწამყვანი თვლებიწამყვანი თვლების საბურავებიწამყვანი კბილა თვალიწამყვანი კბილანაწამყვანი კონუსური კბილა თვალიწამყვანი ლილვიწამყვანი საბურავებიწამყვანი სამუხრუჭო ხუნდიწამყვანი შკივიწამყვანი ხიდიწამყვანი ხიდი ორმაგი მთავარი გადაცემითწამყვანი ხიდის გადაცემის რიცხვიწამყვანი ხიდის დიფერენციალიწამყვანი ხიდის კარტერიწამყვანი ხიდის საბურავებიწამყვანი ხისტი ღერძიწამყვანი ხისტი ხიდიწარმოსახვითი ღერძიწინა დამატებითი არაწამყვანი ღერძიწინა საყრდენი ღერძიწინა ღერძიწინა წამყვანი ხიდიხისტი ღერძი

წამყვანი ღერძი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად