# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
აქტიური სვლაბიძგებით სვლაგადაბმულობის პედლის თავისუფალი სვლაგადაბმულობის სატერფულის თავისუფალი სვლაგამოსახულების სწრაფი გადიდებაგამოშვების სვლადგუშის სამუშაო სვლადგუშის სვლა ზევითდგუშის სვლა ქვევითდიამეტრი და სვლაზევით სვლათავისუფალი გორვით სვლათავისუფალი სვლაკადრის სწრაფი გადიდებამანქანის ბიძგებით სვლამუშა სვლანომრის სწრაფი აკრეფაპირდაპირი სვლასაბურავის სწრაფი გაბერვის ბალონისამუშაო სვლასამუხრუჭო სატერფულის სამუშაო სვლასვლასწრაფისწრაფი ATAსწრაფი აკრეფასწრაფი ბმულისწრაფი ბრუნვითი მოძრაობასწრაფი გაბერვის ბალონისწრაფი დამუხრუჭების მუხრუჭისწრაფი ეი-ტი-ეისწრაფი მინიშნებასწრაფი ნეიტრონისწრაფი პიროლიზისწრაფი პროტოტიპირებაუკან სვლაუკუსვლით სვლაუკუცემის სვლაუქმიუქმი პედალიუქმი სატერფულიუქმი სვლაუქმი სვლით მუშაობაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვიუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირებაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირების სისტემაუქმი სვლის ნარევიუქმი სვლის ნარევის რეგულირებაუქმი სვლის ჟიკლიორიუქმი სვლის რეგულატორიუქმი სვლის რეჟიმიუქმი სვლის სარქველიუქმი სვლის საწვავის ჟიკლიორიუქმი სვლის საჰაერო ჟიკლიორიუქმი სვლის სისტემაუქმი სვლის შემზღუდველიუქმი სვლის ძაბვაუქმი სივრცეუქმი სივრცე კომპრესორშიუქმი სივრცის მოცულობაუქმი სივრცის მოცულობა ცილინდრშიშეკუმშვის სვლაშეშვების სვლაშეწოვის სვლაცილინდრის დიამეტრი და დგუშის სვლა

სწრაფი უქმი სვლა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. fast idle