# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

fast idle

არსებითი სახელი
/͵fɑ:stʹaɪdl/
ქართულად | რუსულად
შწძ. სწრაფი უქმი სვლა (უქმი სვლა გაზრდილი ბრუნთა რიცხვით – ცივი ძრავას სწრაფი გახურებისათვის).