# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
აქტიური სვლაბიძგებით სვლაგადაბმულობის პედლის თავისუფალი სვლაგადაბმულობის სატერფულის თავისუფალი სვლაგამოშვების სვლადგუშის სამუშაო სვლადგუშის სვლა ზევითდგუშის სვლა ქვევითდიამეტრი და სვლაზევით სვლათავისუფალი გორვით სვლათავისუფალი სვლამანქანის ბიძგებით სვლამუშა სვლაპირდაპირი სვლასამუშაო სვლასამუხრუჭო სატერფულის სამუშაო სვლასვლასწრაფი უქმი სვლაუკან სვლაუკუსვლით სვლაუკუცემის სვლაუქმიუქმი პედალიუქმი სატერფულიუქმი სვლით მუშაობაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვიუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირებაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირების სისტემაუქმი სვლის ნარევიუქმი სვლის ნარევის რეგულირებაუქმი სვლის ჟიკლიორიუქმი სვლის რეგულატორიუქმი სვლის რეჟიმიუქმი სვლის სარქველიუქმი სვლის საწვავის ჟიკლიორიუქმი სვლის საჰაერო ჟიკლიორიუქმი სვლის სისტემაუქმი სვლის შემზღუდველიუქმი სვლის ძაბვაუქმი სივრცეუქმი სივრცე კომპრესორშიუქმი სივრცის მოცულობაუქმი სივრცის მოცულობა ცილინდრშიშეკუმშვის სვლაშეშვების სვლაშეწოვის სვლაცილინდრის დიამეტრი და დგუშის სვლა

უქმი სვლა

ბარბარიზმი
ხალასტოი ხოდი
არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად