# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
აქტიური სვლაბიძგებით სვლაგადაბმულობის პედლის თავისუფალი სვლაგადაბმულობის სატერფულის თავისუფალი სვლაგამოშვების განცალკევებული სისტემაგამოშვების სისტემის ტიუნინგიგამოშვების ტაქტიგამოშვების უკუწნევაგამოშვების უკუწნევის რეგულატორიდამუხრუჭება გამოშვების დროსელირებითდგუშის სამუშაო სვლადგუშის სვლა ზევითდგუშის სვლა ქვევითდიამეტრი და სვლაზევით სვლათავისუფალი გორვით სვლათავისუფალი სვლამანქანის ბიძგებით სვლამუშა სვლანამუშევარი აირების გამოშვების სისტემანაწარმის გამოშვების მოცულობაპირდაპირი სვლასამუშაო სვლასამუხრუჭო სატერფულის სამუშაო სვლასვლასწრაფი უქმი სვლაუკან სვლაუკუსვლით სვლაუკუცემის სვლაუქმი სვლაშეკუმშვის სვლაშეშვების სვლაშეწოვის სვლაცილინდრის დიამეტრი და დგუშის სვლა

გამოშვების სვლა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. exhaust stroke