# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ზევით სვლის მანძილითავისუფალი სვლის სოლური ქუროთავისუფალი სვლის ქუროირიბი სვლის ყინულმტეხიკარბიურატორის ჟიკლიორიმადოზირებელი ჟიკლიორიმთავარი მადოზირებელი სისტემის საჰაერი ჟიკლიორიჟიკლიორისაკომპენსაციო ჟიკლიორისაწვავის მთავარი ჟიკლიორისაჰაერო ჟიკლიორისვლის ნათურებისვლის სიგრძესვლის სიმდოვრის რეგულირებასვლის ქვედა წერტილს მიღწევასწრაფი უქმი სვლაუქმიუქმი პედალიუქმი სატერფულიუქმი სვლაუქმი სვლით მუშაობაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვიუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირებაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირების სისტემაუქმი სვლის ნარევიუქმი სვლის ნარევის რეგულირებაუქმი სვლის რეგულატორიუქმი სვლის რეჟიმიუქმი სვლის სარქველიუქმი სვლის საწვავის ჟიკლიორიუქმი სვლის საჰაერო ჟიკლიორიუქმი სვლის სისტემაუქმი სვლის შემზღუდველიუქმი სვლის ძაბვაუქმი სივრცეუქმი სივრცე კომპრესორშიუქმი სივრცის მოცულობაუქმი სივრცის მოცულობა ცილინდრშიშორეული სვლის ავტობუსიცილინდრის დიამეტრის შეფარდება დგუშის სვლის სიგრძესთან

უქმი სვლის ჟიკლიორი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. pilot jet