# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
თავისუფალი სივრცის სიმაღლეინტერნეტის სამისამართო სივრცის ადმინისტრაციაკომპრესორის ცილინდრების სამუშაო მოცულობამავნე სივრცე ცილინდრშიმეხსიერების მოცულობამოცულობანაწარმის გამოშვების მოცულობაპარციალური მოცულობასამუშაო მოცულობასამუშაო მოცულობა კუბურ დუიმებშისატვირთო სივრცის ფართობისივრცის გამოყენებასივრცის მარგი გამოყენების კოეფიციენტისწრაფი უქმი სვლატრაფიკის გარანტირებული მოცულობაუქმიუქმი პედალიუქმი სატერფულიუქმი სვლაუქმი სვლით მუშაობაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვიუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირებაუქმი სვლის ბრუნთა რიცხვის რეგულირების სისტემაუქმი სვლის ნარევიუქმი სვლის ნარევის რეგულირებაუქმი სვლის ჟიკლიორიუქმი სვლის რეგულატორიუქმი სვლის რეჟიმიუქმი სვლის სარქველიუქმი სვლის საწვავის ჟიკლიორიუქმი სვლის საჰაერო ჟიკლიორიუქმი სვლის სისტემაუქმი სვლის შემზღუდველიუქმი სვლის ძაბვაუქმი სივრცეუქმი სივრცე კომპრესორშიუქმი სივრცის მოცულობაღრეჩო ცილინდრშიჩამონადენის მოცულობაცვლადი სამუშაო მოცულობაცილინდრის სამუშაო მოცულობაძრავას სამუშაო მოცულობაძრავას სამუშაო მოცულობა კუბურ დუიმებშიწვის კამერის მოცულობაწყლის ჩამონადენის მოცულობაჰოსტინგი ინტერნეტ-სივრცის ფარგლებში

უქმი სივრცის მოცულობა ცილინდრში

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. clearance volume