# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
მეზობელი სიტყვები

pilot light

არსებითი სახელი
/ʹpaɪlətlaɪt/
ქართულად | რუსულად
ამნთები სანთურა (მუდმივად ანთებული პატარა სანთურა ძირითადი სანთურის ასანთებად; მაგ. აირის წყალსათბობისა; აგრ. pilot).