# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
მეზობელი სიტყვები

warning light

არსებითი სახელი
/ʹwɔːnɪŋlaɪt/
ქართულად | რუსულად

1. სასიგნალო ნათურა, ინდიკატორი (ავტომანქანის და მისთ. ხელსაწყოთა პანელზე);

2. ავარიული სიგნალიზაციის ნათურა.