# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
AC/DC converteranalog-to-digital converterangular frequencyaudio frequencyaudio-frequency amplifieraudio-frequency rangeaudio-frequency shift modulationautomatic frequency controlbass frequencyBessemer converterbinary frequency shift keyingcarrier frequencycatalytic convertercharacteristic frequencycircular frequencyclassifying radio-frequency signalcommutating-pole converterconverterconverter lockup clutchD2A converterdigital frequency modulationdigital-to-analog converterextremely high frequencyextremely low frequencyframe frequencyfrequencyfrequency bandfrequency bandwidthfrequency changerfrequency compensationfrequency dividerfrequency doublerfrequency hoppingfrequency light modulatorfrequency meterfrequency modulationfrequency multiplierfrequency relayfrequency responsefrequency-shift keyingfrequency tolerancefrequency triplerhigh frequencyhigh-frequency furnacehigh-frequency heatingintermediate frequencyline frequencyLNB converterlow frequencymains frequencymedium frequencynatural frequencyoxidizing converterPelamis wave energy converterprotocol converterradio frequencyradio-frequency amplifierradio-frequency chokeradio-frequency interferenceradio-frequency spectrumresonance frequencysampling frequencyservice frequencysingle-frequencysubcarrier frequencysuper high frequencysuper low frequencysupply frequencytorque convertertorque converter clutchtorque converter housingtremendously high frequencyultra-high frequencyultra low frequencyutility frequencyvariable-frequency drivevery high frequencyvery low frequencyvideo converterwave energy converter

frequency converter

/͵fri:kwənsɪkənʹvɜ:tə(r)/
ქართულად | რუსულად