# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
angular frequencyassociated natural gasaudio frequencyaudio-frequency amplifieraudio-frequency rangeaudio-frequency shift modulationautomatic frequency controlbass frequencybinary frequency shift keyingcarrier frequencycharacteristic frequencycircular frequencyclassifying radio-frequency signalcompressed natural gasdigital frequency modulationextremely high frequencyextremely low frequencyframe frequencyfrequencyfrequency bandfrequency bandwidthfrequency changerfrequency compensationfrequency converterfrequency dividerfrequency doublerfrequency hoppingfrequency light modulatorfrequency meterfrequency modulationfrequency multiplierfrequency relayfrequency responsefrequency-shift keyingfrequency tolerancefrequency triplerhigh frequencyhigh-frequency furnacehigh-frequency heatingintermediate frequencyline frequencyliquefied natural gaslow frequencymains frequencymedium frequencynatural aspirationnatural convectionnatural draftnatural draughtnatural draught cooling towernatural gasnatural gas vehiclenatural language processingnatural rubbernatural steelnon-associated natural gasradio frequencyradio-frequency amplifierradio-frequency chokeradio-frequency interferenceradio-frequency spectrumresonance frequencysampling frequencyservice frequencysingle-frequencysubcarrier frequencysuper high frequencysuper low frequencysupply frequencysynthetic natural gastremendously high frequencyultra-high frequencyultra low frequencyutility frequencyvariable-frequency drivevery high frequencyvery low frequency

natural frequency

არსებითი სახელი
/͵nætʃrəlʹfriːkwənsɪ/
ქართულად | რუსულად
ფიზ. საკუთარი სიხშირე, საკუთარ რხევათა სიხშირე (სისტემისა).