# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

constant vacuum

არსებითი სახელი
/͵kɒnstəntʹvækjʊəm/
ქართულად | რუსულად
შწძ. მუდმივი ვაკუუმი (ზოგიერთი ტიპის კარბიურატორის შემშვებ სისტემაში).