# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

vacuum oxygen decarburization

არსებითი სახელი
/͵vækjʊəm͵ɒksɪdʒəndi:ʹkɑ:bəraɪʹzeɪʃn/
ქართულად | რუსულად
მეტალ. ვაკუუმჟანგბადური გაუნახშირბადოება, ვაკუუმჟანგბადური რაფინირება (მცირენახშირბადიანი / უჟანგავი ფოლადის ან შენადნობის მიღების ხერხი; აბრევ. VOD).