# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არაწამყვანი ხიდიასაწევი ხიდიბეილის სისტემის ხიდიბეილის ხიდიბონდის ხიდიგამჭვირვალე ხიდიგაორმაგებული უკანა ხიდიგაორმაგებული ხიდიგასაშლელ-დასაკეცი ხიდიგასახსნელი ხიდიგაუჭრელი ხიდიდამატებითი არაწამყვანი ხიდიდასაკეცი ხიდიერთმალიანი ხიდივერტიკალურად ასაწევი ხიდიკიდული ხიდიკომბინირებული დანიშნულების ხიდიკონსოლური ხიდიკოჭური ხიდიმართული ხიდიმოტივტივე ხიდიმრავალფუნქციურიმრავალფუნქციური დანადგარიმრავალფუნქციური მოწყობილობამრავალფუნქციური პრინტერიმრავალფუნქციური ხელსაწყოორსაფეხურიანი წამყვანი ხიდიორღერძა უკანა ხიდიპონტონური ხიდისაკოჭიანი თაღოვანი ხიდისასიგნალო ხიდისაფოსტო ხიდისაქვეითო ხიდისაყრდენი ხიდიტანდემური უკანა ხიდიტანდემური ხიდიტევადობის საზომი ხიდიუკანა ამძრავის წამყვანი ხიდიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიუკანა საყრდენი ხიდიუკანა წამყვანი ხიდიუკანა ხიდიუკანა ხიდი არაგასართი კარტერითუკანა ხიდი ბანჯოს ტიპის კარტერითუჭრი ხიდიშერეული კონსტრუქციის ხიდიჩარჩოვანი ხიდიწამყვანი გაუჭრელი ხიდიწამყვანი ხიდიწამყვანი ხიდი ორმაგი მთავარი გადაცემითწამყვანი ხისტი ხიდიწინა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიწინა საყრდენი ხიდიწინა წამყვანი ხიდიწინა ხიდიხიდიხიდი-მარშრუტიზატორიხისტი ხიდი

მრავალფუნქციური ხიდი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
მშენ. combination bridge