# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არაწამყვანი ღერძიასაწევი ხიდიბეილის სისტემის ხიდიბეილის ხიდიბონდის ხიდიგამჭვირვალე ხიდიგაორმაგებული უკანა ხიდიგაორმაგებული ხიდიგასაშლელ-დასაკეცი ხიდიგასახსნელი ხიდიგაუჭრელი ხიდიდამატებითი არაწამყვანი ღერძიდამატებითი არაწამყვანი ხიდიდასაკეცი ხიდიერთმალიანი ხიდივერტიკალურად ასაწევი ხიდიკიდული ხიდიკომბინირებული დანიშნულების ხიდიკონსოლური ხიდიკოჭური ხიდიმართული ხიდიმოტივტივე ხიდიმრავალფუნქციური ხიდიორსაფეხურიანი წამყვანი ხიდიორღერძა უკანა ხიდიპონტონური ხიდისაკოჭიანი თაღოვანი ხიდისასიგნალო ხიდისაფოსტო ხიდისაქვეითო ხიდისაყრდენი ხიდიტანდემური უკანა ხიდიტანდემური ხიდიტევადობის საზომი ხიდიუკანა ამძრავის წამყვანი ხიდიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ღერძიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიუკანა საყრდენი ხიდიუკანა წამყვანი ხიდიუკანა ხიდიუკანა ხიდი არაგასართი კარტერითუკანა ხიდი ბანჯოს ტიპის კარტერითუჭრი ხიდიშერეული კონსტრუქციის ხიდიჩარჩოვანი ხიდიწამყვანი გაუჭრელი ხიდიწამყვანი ხიდიწამყვანი ხიდი ორმაგი მთავარი გადაცემითწამყვანი ხისტი ხიდიწინა დამატებითი არაწამყვანი ღერძიწინა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიწინა საყრდენი ხიდიწინა წამყვანი ხიდიწინა ხიდიხიდიხიდი-მარშრუტიზატორიხისტი ხიდი

არაწამყვანი ხიდი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად