# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ბარბაცას ზედა თავიბარბაცას თავიბარბაცას ქვედა თავიბრტყელი თავიბრუნვითი მოქმედების საბურღი მანქანაგამფრქვევი თავიდამყოფი თავიდამძიმებული საბურღი მილიდგარიანი შვეულ-საბურღი ჩარხიდგუშის თავიემულსიური საბურღი ხსნარიექვსწახნაგა თავიექვსწახნაგაშლიციანი თავივარსკვლავისებრშლიციანი თავითავილაზერული საბურღი ჩარხიმილოვანი საბურღი შტანგამილტუჩა თავიმისახეხ-მისალესი თავიმიწის საბურღი აპარატიმიწის საბურღი მანქანაოთხსარქველიანი თავირევოლვერული თავირვაწახნაგა თავისაბურღი გემი-კატამარანისაბურღი დანადგარისაბურღი იარაღისაბურღი კოშკურასაბურღი მანქანასაბურღი მილისაბურღი ურიკასაბურღი შტანგასაბურღი ჩარხისაბურღი ჩარხი ნაბეჭდი პლატებისთვისსაბურღი ჩაქუჩისაბურღი ხსნარისარქვლის თავისაცვლელი თავისვეტის თავისფერული თავისფერულცილინდრული თავი"ფიგურული" თავიქანჩზე წამოსაცმელი თავიქანჩსახრახნი თავიშურუპის თავიჩაქუჩის თავიჩაღრმავებულღარობიანი თავიჩაღრმავებულშლიციანი თავიცილინდრთა ბლოკის თავიცილინდრთა ბლოკის ოთხსარქველიანი თავიცილინდრთა ბლოკის ხუთსარქვლიანი თავიცილინდრული თავიწამკითხველ-ჩამწერი თავიწამოსაცმელი თავიწყალ-ემულსიის საბურღი ხსნარიჭანჭიკის თავიხრახნის თავიხრახნის ცილინდრული თავიხრახნსაჭრელი თავიხუთსარქველიანი თავიჯვრისებრღარობიანი თავიჯვრისებრშლიციანი თავიჰონის თავი

მრავალშპინდელიანი საბურღი თავი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად