# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არაწამყვანი ხიდიასაწევი ხიდიბეილის სისტემის ხიდიბეილის ხიდიბონდის ხიდიგამჭვირვალე ხიდიგაორმაგებული უკანა ხიდიგაორმაგებული ხიდიგასაშლელ-დასაკეციგასახსნელი ხიდიგაუჭრელი ხიდიდამატებითი არაწამყვანი ხიდიდასაკეციდასაკეცი გონიოდასაკეცი ველოსიპედიდასაკეცი საბურავიდასაკეცი სალტედასაკეცი საჭის სვეტიდასაკეცი უკანა სავარძელიდასაკეცი ფოტოაპარატიდასაკეცი ფრთადასაკეცი ხიდიერთმალიანი ხიდივერტიკალურად ასაწევი ხიდიკიდული ხიდიკომბინირებული დანიშნულების ხიდიკონსოლური ხიდიკოჭური ხიდიმართული ხიდიმოტივტივე ხიდიმრავალფუნქციური ხიდიორსაფეხურიანი წამყვანი ხიდიორღერძა უკანა ხიდიპონტონური ხიდისათადარიგო თვლის დასაკეცი საბურავისათადარიგო თვლის დასაკეცი სალტესაკოჭიანი თაღოვანი ხიდისასიგნალო ხიდისაფოსტო ხიდისაქვეითო ხიდისაყრდენი ხიდიტანდემური უკანა ხიდიტანდემური ხიდიტევადობის საზომი ხიდიტელესკოპივით გასაშლელ-დასაკეციუკანა ამძრავის წამყვანი ხიდიუკანა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიუკანა საყრდენი ხიდიუკანა წამყვანი ხიდიუკანა ხიდიუკანა ხიდი არაგასართი კარტერითუკანა ხიდი ბანჯოს ტიპის კარტერითუჭრი ხიდიშერეული კონსტრუქციის ხიდიჩარჩოვანი ხიდიწამყვანი გაუჭრელი ხიდიწამყვანი ხიდიწამყვანი ხიდი ორმაგი მთავარი გადაცემითწამყვანი ხისტი ხიდიწინა დამატებითი არაწამყვანი ხიდიწინა საყრდენი ხიდიწინა წამყვანი ხიდიწინა ხიდიხიდიხიდი-მარშრუტიზატორიხისტი ხიდი

გასაშლელ-დასაკეცი ხიდი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
მშენ. folding bridge