# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
laser photo tachometer

laser tachometer

არსებითი სახელი
/͵leɪzətæʹkɒmɪtə(r)/
ქართულად | რუსულად
ლაზერული ტაქომეტრი (ოპტიკური / უკონტაქტო ტაქომეტრი; აგრ. laser photo tachometer).