# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
მეზობელი სიტყვები

damage tolerance

არსებითი სახელი
/͵dæmɪdʒʹtɒlərəns/
ქართულად | რუსულად
დაზიანებისადმი მედეგობა, დაზიანებამედეგობა; მტყუნებისადმი მედეგობა, მტყუნებამედეგობა (ამა თუ იმ დასაშვები დაზიანების შემთხვევაში სისტემის შეუფერხებლად / უმტყუნებლად ფუნქციონირების გაგრძელების უნარი; აგრ. fault tolerance).