# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
აფეთქებადობის ქვედა ზღვარიბარბაცას ზედა თავიბარბაცას ზედა თავის მილისიბარბაცას ზედა თავის საკისარიბარბაცას თავიბარბაცას თითიბარბაცას სახურავიბარბაცას ქვედა თავის სადებიბარბაცას ქვედა თავის სახურავიბარბაცას ღერობარბაცას ყელიბარბაცას ჭანჭიკიბრტყელი თავიგამფრქვევი თავიდამყოფი თავიდგუშის თავიექვსწახნაგა თავიექვსწახნაგაშლიციანი თავივარსკვლავისებრშლიციანი თავითავიკარის ქვედა მამჭიდროებელიმილტუჩა თავიმისახეხ-მისალესი თავიმრავალშპინდელიანი საბურღი თავიმუხლა ლილვის ბარბაცას ყელიოთხსარქველიანი თავირევოლვერული თავირვაწახნაგა თავისარქვლის თავისაცვლელი თავისვეტის თავისვლის ქვედა წერტილს მიღწევასფერული თავისფერულცილინდრული თავი"ფიგურული" თავიქანჩზე წამოსაცმელი თავიქანჩსახრახნი თავიქვაბის ქვედა გაქრევაქვედა A-სებრი ბერკეტიქვედა აირგამანაწილებელი ლილვიქვედა ბოლოქვედა კოლონტიტულიქვედა მკვდარი წერტილიქვედა მკვდარი წერტილის შემდეგქვედა მკვდარ წერტილამდექვედა მხარექვედა ნაწილიქვედა სარქველიქვედა ფენაქვედა შედუღებაქვედა შრექვედა წერტილს მიღწევაშედუღება ქვედა მდგომარეობაშიშურუპის თავიჩაქუჩის თავიჩაღრმავებულღარობიანი თავიჩაღრმავებულშლიციანი თავიცილინდრთა ბლოკის თავიცილინდრთა ბლოკის ოთხსარქველიანი თავიცილინდრთა ბლოკის ხუთსარქვლიანი თავიცილინდრული თავიწამკითხველ-ჩამწერი თავიწამოსაცმელი თავიჭანჭიკის თავიხრახნის თავიხრახნის ცილინდრული თავიხრახნსაჭრელი თავიხუთსარქველიანი თავიჯვრისებრღარობიანი თავიჯვრისებრშლიციანი თავიჰონის თავი

ბარბაცას ქვედა თავი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. big end