# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ბარბაცას ზედა თავიბარბაცას თავიბარბაცას ქვედა თავიბრტყელი თავიგამფრქვევი თავიდამყოფი თავიდგუშის გაჭედვადგუშის თითიდგუშის კაკუნიდგუშის კალთადგუშის კორძიდგუშის მამჭიდროებელიდგუშის მამჭიდროებელი რგოლიდგუშის რგოლიდგუშის რგოლის ღარაკიდგუშის სამუშაო სვლადგუშის სვლა ზევითდგუშის სვლა ქვევითდგუშის ტრაპეციისებრი რგოლიდგუშის ჩასოლვადგუშის ძირიდგუშის ჭოკიექვსწახნაგა თავიექვსწახნაგაშლიციანი თავივარსკვლავისებრშლიციანი თავითავიმილტუჩა თავიმისახეხ-მისალესი თავიმრავალშპინდელიანი საბურღი თავიოთხსარქველიანი თავირევოლვერული თავირვაწახნაგა თავისარქვლის თავისაცვლელი თავისვეტის თავისფერული თავისფერულცილინდრული თავი"ფიგურული" თავიქანჩზე წამოსაცმელი თავიქანჩსახრახნი თავიშურუპის თავიჩაქუჩის თავიჩაღრმავებულღარობიანი თავიჩაღრმავებულშლიციანი თავიცილინდრთა ბლოკის თავიცილინდრთა ბლოკის ოთხსარქველიანი თავიცილინდრთა ბლოკის ხუთსარქვლიანი თავიცილინდრის დიამეტრი და დგუშის სვლაცილინდრის დიამეტრის შეფარდება დგუშის სვლის სიგრძესთანცილინდრული თავიწამკითხველ-ჩამწერი თავიწამოსაცმელი თავიჭანჭიკის თავიხრახნის თავიხრახნის ცილინდრული თავიხრახნსაჭრელი თავიხუთსარქველიანი თავიჯვრისებრღარობიანი თავიჯვრისებრშლიციანი თავიჰონის თავი

დგუშის თავი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. piston head