# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
განივიგანივი ბერკეტიგანივი გამოქრევაგანივი განლაგებაგანივი გაქრევაგანივი დატვირთვაგანივი დახვევაგანივი დახრაგანივი დახრის კუთხეგანივი დახრის საწინააღმდეგოგანივი დახრის ღერძიგანივი დინებაგანივი ელემენტიგანივი კვეთიგანივი კვეთის ფართობიგანივი კვეთის ფორმაგანივი კილოგანივი კოჭიგანივი ლილვიგანივი მდგრადობაგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის მილისიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის საწევიგანივი მწკრივიგანივი ნაკადიგანივი ნალოგანივი რხევაგანივი ტალღაგანივი ქანაობაგანივი ქლიბვაგანივი ჭრილიდაზგის სუპორტის განივი ნალოკონსტრუქციის განივი ელემენტიმბიძგავის შტანგამდგრადობის დინამიკური კონტროლიმდგრადობის ელექტრონული კონტროლიმდგრადობის ელექტრონული პროგრამამილოვანი საბურღი შტანგარადიატორი განივი ნაკადითრადიატორი წყლის განივი ნაკადითრაუს-ჰურვიცისეული მდგრადობის კრიტერიუმისაბიძგებელას შტანგასაბურღი შტანგასარქვლის მბიძგავის შტანგასარქვლის საბიძგებელას შტანგასარქვლის შტანგასაჭის განივი საწევიშტანგაძარას განივი დახრახიდის ნაფენის განივი კოჭი

განივი მდგრადობის სტაბილიზატორის შტანგა

ბარბარიზმი
სუხოის სტერჟინი
,
სუხოის სტერჟინები
არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად