# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
განივი მდგრადობის სტაბილიზატორის შტანგამადოზირებელი სარქვლის ნემსიმბიძგავის შტანგამილოვანი საბურღი შტანგასაბიძგებელას შტანგასაბურღი შტანგასარქვლის ამძრავისარქვლის არასრული დახურვასარქვლის ბუდესარქვლის ბუდის გასასვლელი ნახვრეტისარქვლის ბუდის ნაზოლისარქვლის დისკოსარქვლის ზამბარასარქვლის თავისარქვლის თეფშისარქვლის კვეთი სიოშისარქვლის კონუსისარქვლის მბიძგავისარქვლის მბიძგავის შტანგასარქვლის მიმმართველი მილისისარქვლის მკვეთარასარქვლის მუშა ზედაპირისარქვლის მხრეულისარქვლის მხრეულის ღერძისარქვლის ნაზოლისარქვლის საბიძგებელასარქვლის საბიძგებელას შტანგასარქვლის საბრუნი მექანიზმისარქვლის სახსნელისარქვლის სახურავისარქვლის სახურავის შუასადებისარქვლის უნაგირისარქვლის უნაგირის ნაზოლისარქვლის ღეროსარქვლის ღრეჩოსარქვლის შეხტომასარქვლის ცილინდრული მბიძგავისარქვლის ცილინდრული საბიძგებელასარქვლის ცოცხალი კვეთისარქვლის ხუფისარქვლის ჰიდრავლიკური საბიძგებელაშტანგა

სარქვლის შტანგა

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. pushrod, push rod