# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
არატოლფერდა კუთხოვანი კოჭიარმირებული შედგენილი კოჭიასიმეტრიული კოჭიგანივიგანივი ბერკეტიგანივი გამოქრევაგანივი განლაგებაგანივი გაქრევაგანივი დატვირთვაგანივი დახვევაგანივი დახრაგანივი დახრის კუთხეგანივი დახრის საწინააღმდეგოგანივი დახრის ღერძიგანივი დინებაგანივი ელემენტიგანივი კვეთიგანივი კვეთის ფართობიგანივი კვეთის ფორმაგანივი კილოგანივი კოჭიგანივი ლილვიგანივი მდგრადობაგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის მილისიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის საწევიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის შტანგაგანივი მწკრივიგანივი ნაკადიგანივი ნალოგანივი რხევაგანივი ქანაობაგანივი ქლიბვაგანივი ჭრილიდაზგის სუპორტის განივი ნალოვიწროთაროიანი ორტესებრი კოჭიიატაკის კოჭიკარის გამაძლიერებელი კოჭიკარის კოჭიკოლოფა კვეთის კოჭიკოლოფა კოჭიკონსოლური კოჭიკონსტრუქციის განივი ელემენტიკოჭიმზიდი კოჭიმოღუნული კოჭინაგლინი ორტესებრი კოჭიორტესებრი კოჭირადიატორი განივი ნაკადითრადიატორი წყლის განივი ნაკადითსამუხრუჭო ნაფენის ცვეთის ინდიკატორისაყრდენი კოჭისაჭის განივი საწევიუკანა ხიდის არაგასართი კარტერიუკანა ხიდის ბანჯოს ტიპის კარტერიუკანა ხიდის გასართი კარტერიუკანა ხიდის დიფერენციალიუკანა ხიდის კარტერიფართოთაროიანი ორტესებრი კოჭიშედგენილი კოჭიშემკვრელი კოჭიჩამაგრებული კოჭიცხაური კოჭიძარას განივი დახრაძირითადი კოჭიწამყვანი ხიდის გადაცემის რიცხვიწამყვანი ხიდის დიფერენციალიწამყვანი ხიდის კარტერიწამყვანი ხიდის საბურავებიწინა ხიდის დიფერენციალიხიდის გადაცემის რიცხვიხიდის დიფერენციალიხიდის კარტერიხიდის მალიხიდის ნაფენიხიდის ნახევარღერძის გარსამოსიხიდის სავალი ნაწილი

ხიდის ნაფენის განივი კოჭი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
მშენ. floor beam