# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
გათბობის რადიატორიგამათბობლის რადიატორიგანივიგანივი ბერკეტიგანივი გამოქრევაგანივი განლაგებაგანივი გაქრევაგანივი დატვირთვაგანივი დახვევაგანივი დახრაგანივი დახრის კუთხეგანივი დახრის საწინააღმდეგოგანივი დახრის ღერძიგანივი დინებაგანივი ელემენტიგანივი კვეთიგანივი კვეთის ფართობიგანივი კვეთის ფორმაგანივი კილოგანივი კოჭიგანივი ლილვიგანივი მდგრადობაგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის მილისიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის საწევიგანივი მდგრადობის სტაბილიზატორის შტანგაგანივი მწკრივიგანივი ნაკადიგანივი ნალოგანივი რხევაგანივი ტალღაგანივი ქანაობაგანივი ქლიბვაგანივი ჭრილიგაქრევა ტანგენციური ნაკადითდაზგის სუპორტის განივი ნალოზეთის რადიატორიზეთის საგრილებელი რადიატორიკარბიურატორი აღმავალი ნაკადითკარბიურატორი დამავალი ნაკადითკარბიურატორი ვარდნილი ნაკადითკარბიურატორი ჰორიზონტალური ნაკადითკონსტრუქციის განივი ელემენტიპანელური რადიატორირადიატორირადიატორი დამავალი ნაკადითრადიატორი წყლის განივი ნაკადითსაჭის განივი საწევიფიჭისებრი რადიატორიცილინდრების გაქრევა ტანგენციური ნაკადითძარას განივი დახრაძრავას რადიატორიხიდის ნაფენის განივი კოჭიჰაერის ნაკადით რომ გრილდებაჰაერის ნაკადით რომ ცივდება

რადიატორი განივი ნაკადით

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად