# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

video graphics array

noun
/͵vɪdɪəʊ͵græfɪksəʹreɪ/
in Georgian | in Russian
კომპ. VGA-სტანდარტი (კომპიუტერის დისპლეის სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს 640x480 გარჩევადობას 16 ფერით ან 320x200 გარჩევადობას 256 ფერით; აბრევ. VGA).