# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

socket bit

არსებითი სახელი
/ʹsɒkɪtbɪt/
ქართულად | რუსულად
ქანჩსახრახნი თავი, ქანჩზე წამოსაცმელი თავი (ქანჩსახრახნი სახრახნისის ან ჭრიალა ქანჩის გასაღების საცვლელი თავი; აგრ. socket).