# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

fast pyrolysis

არსებითი სახელი
/͵fɑ:stpaɪʹrɒlɪsɪs/
ქართულად | რუსულად
სწრაფი პიროლიზი (პიროლიზი ორგანული მასალის, განსაკ. ბიომასის სწრაფი გახურებით).