# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

fast neutron reactor

არსებითი სახელი
/͵fɑ:st͵nju:trɒnrɪʹæktə(r)/
ქართულად | რუსულად
ჩქარი რეაქტორი (სწრაფი ნეიტრონებით მომუშავე ბირთვული რეაქტორი; აგრ. fast reactor) [იხ. აგრ. fast neutron].