# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

diagnostic computer

არსებითი სახელი
/͵daɪəgnɒstɪkkəmʹpju:tə(r)/
ქართულად | რუსულად
ავტ. სადიაგნოსტიკო კომპიუტერი (საბორტო დიაგნოსტიკისათვის).