# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Coanda effect

არსებითი სახელი
/kəʊ͵ændəɪʹfɛkt/
ქართულად | რუსულად
კოანდას ეფექტი, ფლოტაციის ეფექტი (სითხის ან აირის ნაკადის ტენდენცია, მიეკრას მილის, არხის და სხვ. კედელს; რუმინელი მეცნიერის, ანრი კოანდას (Henri Coandă) სახელის მიხედვით; აგრ. wall-attachment effect).