# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

white heat

არსებითი სახელი
/͵waɪtʹhi:t/
ქართულად | რუსულად
მეტალ. თეთრი ვარვარი (უპირატ. რკინისა, ფოლადისა 1300°-ით გახურებისას).