# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
აბრევიატურა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

radiator

არსებითი სახელი
/ʹreɪdɪeɪtə(r)/
ქართულად | რუსულად
(აბრევ. rad)

1. შწძ. რადიატორი (ძრავას გაგრილების სისტემისა);

2. რადიატორი (შენობის და ა.შ. გათბობის სისტემისა);

3. ფიზ. გამომსხივარი, გამოსხივების წყარო;

4. რად. გადამცემი ანტენა.