# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

radiator drain plug

არსებითი სახელი
/͵reɪdɪeɪtəʹdreɪnplʌg/
ქართულად | რუსულად
შწძ. რადიატორიდან მაცივებელი სითხის ჩამოსაშვები საცობი.