# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

copper corrosion

არსებითი სახელი
/͵kɒpəkəʹrəʊʒn/
ქართულად | რუსულად
სპეც.

1. სპილენძის / სპილენძის შენადნობების ჟანგვა / კოროზია;

2. ჟანგარო (სპილენძისა და მისი შენადნობების ჟანგვის / კოროზიის პროდუქტი).