# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

combined corrosion inhibitor

არსებითი სახელი
/͵kɒmbaɪndkə͵rəʊʒnɪnʹhɪbɪtə(r)/
ქართულად | რუსულად
კოროზიის კომბინირებული ინჰიბიტორი (სხვადასხვა პოლარულობის მქონე ნივთიერებათაგან შემდგარი).