# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
მეზობელი სიტყვები

cockpit voice recorder

არსებითი სახელი
/͵kɒkpɪt͵vɔɪsrɪʹkɔ:də(r)/
ქართულად | რუსულად
ავ. ხმის თვითმწერი ეკიპაჟის კაბინაში (რომელიც ფრენის პროცესში ეკიპაჟის წევრებს შორის წარმოებულ საქმიან საუბარს იწერს).