# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა

centre wing

არსებითი სახელი
/͵sɛntəʹwɪŋ/
ქართულად | რუსულად
ავ. ცენტროპლანი (თვითმფრინავის ფრთის (აგრ. კუდის ფრთასხმულობის) ცენტრალური ნაწილი).