# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

auto carrier

არსებითი სახელი
/ʹɔ:təʊkærɪə(r)/
ქართულად | რუსულად

1. ავტ. ავტომზიდი (ავტომანქანების გადასაზიდი ჩვეულ. ორიარუსიანი მისაბმელიანი ან ნახევარმისაბმელიანი საწევარი; აგრ. auto transporter, car transporter);

2. = autorack.