# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
გალიუმის არსენიდის დიოდიგამმართველი დიოდიგამრღვევი დიოდიდიელექტრიკული დიოდიდიოდიზენერის დიოდილაზერული დიოდიმაკომუტირებელი დიოდინახევრადგამტარიანი დიოდიორმაგი დიოდისადემპფერო დიოდისაშუნტავი დიოდიშებრუნებული დიოდიშემზღუდველი დიოდიჩამქრობი დიოდიცვლადი ტევადობის დიოდიჭავლური ბუნიკიჭავლური გაგრილებაჭავლური გადამწოდიჭავლური ელემენტიჭავლური კომპრესორიჭავლური კონდენსატორიჭავლური მაძლიერებელიჭავლური მოწყობილობაჭავლური მრიცხველიჭავლური პრინტერიჭავლური საფრქვეველიჭავლური საცმიჭავლური ტექნიკაჭავლური ტრიოდიჭავლური ტუმბოჭავლური შეღებვაჭავლური ხარჯსაზომი

ჭავლური დიოდი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად