# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ავტომანქანის თვალიამყოლი კბილა თვალიამყოლი კონუსური კბილა თვალიარასრულკბილიანი კბილა თვალიბოლო თვალიბრტყელი კბილა თვალიგადასახსნელი საყრდენი თვალიგანზომილებიანი თვალიგარეკბილოვანი კბილა თვალიგვირგვინა კბილა თვალიდისკური თვალიევოლვენტური კბილა თვალიელიფსური კბილა თვალიეტალონური კბილა თვალივარსკვლავა კბილა თვალითვალითვალი მომცრო კბილანათვითორიენტირებადი თვალიირიბკბილა კბილა თვალიირიბკბილა კონუსური კბილა თვალიკატის თვალიკბილა თვალი"კომპაქტური" სათადარიგო საბურავიკომპრესორის მუშა თვალიკონუსური კბილა თვალიკუდის თვალიმანებიანი თვალიმთლიანი თვალიმრავალგვირგვინიანი კბილა თვალიმუშა თვალიმქნევარა თვალინიჩბიანი თვალიორმაგი თვალიორღერძა ურიკის თვალიპარაზიტული კბილა თვალისაბრუნი თვალისათადარიგოსათადარიგო ბორბალისათადარიგო გასასვლელისათადარიგო გზასათადარიგო თვალისათადარიგო თვლის დასაკეცი საბურავისათადარიგო თვლის დასაკეცი სალტესათადარიგო თვლის კრონშტაინისათადარიგო თვლის ნიშისათადარიგო ნაწილისათადარიგო საბურავისათადარიგო საბურავის კრონშტაინისათადარიგო საბურავის ნიშისათადარიგო საბურავის სამაგრისანიჩბავი თვალისაყრდენი თვალისაჭის თვალისრულზომიანი სათადარიგო ბორბალისრულზომიანი სიმ-ბარათისწორკბილა კბილა თვალიფრთიანი თვალიშასის წინა თვალიშედგენილი თვალიშევრონული თვალიშევრონული კბილა თვალიშიგაკბილოვანი კბილა თვალიშუალედური კბილა თვალიშუაცემის თვალიცენტრისკენული თვალიწამყვანი კბილა თვალიწამყვანი კონუსური კბილა თვალიწინა თვალიწყალასაწევი თვალიხრუტუნა თვალიჯაჭვის თვალიჰელიკოიდური კბილა თვალი

სრულზომიანი სათადარიგო თვალი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად