# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ავტომანქანის თვალიამნთები ბოლოამყოლი კბილა თვალიამყოლი კონუსური კბილა თვალიარასრულკბილიანი კბილა თვალიასაძრავი ბოლობოლობოლო ბორბალიბოლო გახსნის დრობოლო კვანძის კონტროლერიბოლო მოწყობილობაბოლო ნაწილიბოლო ნომრის განმეორებითი აკრეფაბოლო პოჭოჭიკიბოლო საკისარიბოლო სატელეფონო სადგურიბოლო საყრდენიბოლო ფენაბოლო ფენის საშრობი ღუმელიბოლო ქურობოლო შესვლის დრობოლო ხრახნიბომბის ბოლო ნაწილიბორტიანი ბოლობრტყელი კბილა თვალიგადასახსნელი საყრდენი თვალიგანზომილებიანი თვალიგარეკბილოვანი კბილა თვალიგაჭედილი ბოლოგვირგვინა კბილა თვალიდარეგისტრირებული ბოლო მოწყობილობადისკური თვალიდუღილის ბოლო ტემპერატურადუღილის ბოლო წერტილიევოლვენტური კბილა თვალიელიფსური კბილა თვალიეტალონური კბილა თვალივარსკვლავა კბილა თვალითევზიფხური ბოლოთვალითვალი მომცრო კბილანათვითორიენტირებადი თვალიირიბკბილა კბილა თვალიირიბკბილა კონუსური კბილა თვალიკაბელის ბოლო ქუროკაბელის ბოლო ჩანაკეთიკავშირგაბმულობის ხაზის ბოლო მოწყობილობაკატის თვალიკბილა თვალიკომპრესორის მუშა თვალიკონუსური ბოლოკონუსური კბილა თვალიკუდის თვალიმანებიანი თვალიმთლიანი თვალიმილძაბრიანი ბოლომოგობილი ბოლომონაცემთა ბოლო მოწყობილობამოქიმული ბოლომრავალგვირგვინიანი კბილა თვალიმუშა თვალიმქნევარა თვალინიჩბიანი თვალიოვალური ბოლოორმაგი თვალიორღერძა ურიკის თვალიპარაზიტული კბილა თვალირაკეტის ბოლო ნაწილისაბრუნი თვალისათადარიგო თვალისანიჩბავი თვალისაყრდენი თვალისაჭის თვალისიგნალიზაციის ბოლო პუნქტისრულზომიანი სათადარიგო თვალისწორკბილა კბილა თვალიფრთიანი თვალიქვედა ბოლოქლიბის ბოლოქსელის ბოლო მოწყობილობაქსელის ბოლო ტერმინალიშასის წინა თვალიშედგენილი თვალიშევრონული თვალიშევრონული კბილა თვალიშემავალი ბოლოშემომწვდომი ბოლოშემოსაწვდომი ბოლოშესასვლელი ბოლოშიგაკბილოვანი კბილა თვალიშუალედური კბილა თვალიშუაცემის თვალიცენტრისკენული თვალიწამყვანი კბილა თვალიწამყვანი კონუსური კბილა თვალიწინა თვალიწყალასაწევი თვალიჭურვის ბოლო ნაწილიხაზის ბოლო მოწყობილობახაზის ბოლო ტერმინალიხრუტუნა თვალიჯაჭვის თვალიჰელიკოიდური კბილა თვალი

ბოლო თვალი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
ავ. tail wheel