# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
შესაძლოა ასევე გაინტერესებდეთ
ანთების ამომრთველიანთების გამოტოვებაანთების გასაღებიანთების დაყენებაანთების ელექტრონული სისტემაანთების კლიტეანთების კლიტის გასაღებიანთების კონდენსატორიანთების კოჭაანთების კოჭას სახურავიანთების კოჭას ცენტრალური სადენიანთების მანაწილებელიანთების მანაწილებლის ამძრავი კბილანაანთების მანაწილებლის ამძრავი ლილვიანთების მანაწილებლის კორპუსიანთების მანაწილებლის მზიდი ფირფიტაანთების მანაწილებლის მუშტაანთების მანაწილებლის როტორიანთების მანაწილებლის ხუფიანთების მანაწილებლის ხუფის ბუნიკიანთების მანაწილებლის ხუფის კლემაანთების მართვის მოდულიანთების მაძლიერებელიანთების მომენტიანთების მომენტის დაყენებაანთების მომენტის ელექტრონული რეგულირებაანთების მომენტის ელექტრონული რეგულირების მოდულიანთების მომენტის მარეგულირებელი კომპიუტერიანთების მწყვეტარა მანაწილებელიანთების რელეანთების რიგიანთების სადენიანთების სანთელიანთების სანთლის ელექტროდიანთების სანთლის იზოლატორიანთების სანთლის კორპუსიანთების სანთლის სადენიანთების სანთლის ხუფიანთების სისტემაანთების სისტემა დამატებითი წინაღობითანთების სისტემის კონდენსატორიანთების სისტემის სადენიანთების ტრანზისტორული სისტემაანთების ცივი სანთელიანთების ცხელი სანთელიანთების ძაბვაანთების წინსწრებაანთების წინსწრების რეგულატორის ზამბარაანთების წინსწრების ცენტრიდანული რეგულატორიარაგაბარიტული ტვირთიგაჭვარტლული ანთების სანთელიდასაშვებზე მეტი ტვირთიზედმეტი ტვირთიზენორმატიული ტვირთიმაბალანსირებელი ტვირთიმარგი ტვირთიმაწონასწორებელი ტვირთიმსხვილგაბარიტიანი ტვირთიმძიმეწონიანი ტვირთინაპერწკლური ანთების ძრავაორმაგი ანთების სისტემაორნაპერწკლიანი ანთების სისტემაპირდაპირი ანთების სისტემატვირთიუგამანაწილებლო ანთების სისტემაცენტრიდანული ტვირთიწინსწრების კუთხეწინსწრების მარეგულირებელი მოწყობილობაწინსწრების მმართველი მოწყობილობა

ანთების წინსწრების რეგულატორის ტვირთი

არსებითი სახელი
ინგლისურად | რუსულად
შწძ. advance weight