# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

reversing warning signal

noun
/rɪ͵vɜ:sɪŋʹwɔ:nɪŋsɪgnəl/
in Georgian | in Russian
ავტ. უკუსვლის ხმოვანი სიგნალი (უპირატ. დიდი სატვირთო და მისთ. ავტომანქანისა; აგრ. back-up alarm).