# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

cylinder identification signal

noun
/͵sɪlɪndəraɪ͵dɛntɪfɪʹkeɪʃnsɪgnəl/
in Georgian | in Russian
შწძ. ცილინდრების იდენტიფიკაციის სიგნალი (ცილინდრების იდენტიფიკაციის გადამწოდისა; აბრევ. CIS) [იხ. აგრ. cylinder identification sensor].