# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
remote mini fiber node

remote mini fibre node

არსებითი სახელი
/rɪ͵məʊt͵mɪnɪʹfaɪbənəʊd/
ქართულად | რუსულად
ტელეკ. კავშირგაბმულობის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზის მინი-კვანძი (შუქსიგნალების / ოპტიკური სიგნალების რადიოსიხშირულ სიგნალებად გარდამქმნელი მოწყობილობა; აგრ. ამერ. remote mini fiber node).