# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

reaction time

არსებითი სახელი
/rɪʹækʃəntaɪm/
ქართულად | რუსულად

1. ფიზ. ქიმ. რეაქციის დრო; რეაქციის ხანგრძლივობა;

2. ავტ. მძღოლის რეაქციის დრო (დრო წინააღმდეგობის შემჩნევიდან სამუხრუჭო სატერფულზე ფეხის დაჭერამდე; აგრ. driver reaction time) [იხ. აგრ. reaction distance].