# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
დაკავშირებული სიტყვები
დაკავშირებული სიტყვები არ მოიძებნა
სინონიმები
სინონიმები არ მოიძებნა
მეზობელი სიტყვები

rabbet plane

არსებითი სახელი
/ʹræbɪtpleɪn/
ქართულად | რუსულად
საშპუნტავი ან ნარიმანდსაღები რანდა; ხუშტარა / ქუშტარა, ზენზუბელი.